Mia nostalgia

Mia nostalgia
Additional Information
Additional Information
Anno 2009-11-27
Artista Claudio Baglioni
Fiorella Mannoia
Walter Savelli
Album Q.P.G.A.
Casa discografica Columbia